fbpx

Steeds meer burgerparticipatie in ruimtelijke trajecten

“Als je participatie niet goed organiseert, organiseer je wellicht je eigen weerstand”, aldus Anne Seghers, stedenbouwkundige en onderzoeker bij Ruimtevolk. In de podcast BOUWSTOF deelt ze haar perspectief op burgerparticipatie in ruimtelijke trajecten.

In deze aflevering praten Merel Pit en Anne Seghers door op de BOUWSTOF talkshow van november vorig jaar waarin CAST met Emiel Reiding, voormalig directeur van de NOVI, in gesprek ging over het eerste ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie. Gemeenten en provincies zijn verplicht om een omgevingsvisie op te stellen. Dat staat in de Omgevingswet, die in 2016 is vastgesteld en in 2022 in werking treedt. 

Tijdens de presentatie van de definitieve Nationale Omgevings Visie september dit jaar werd duidelijk dat minister Ollongren meer regie krijgt, vooral als het gaat om grote ruimtelijke vraagstukken als de woningnood en de energietransitie. Tegelijkertijd staat in de Omgevingswet dat burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere bestuursorganen bij ruimtelijke planvorming betrokken dienen te zijn. Anne vertelt hoe zij in haar werk participatietrajecten opzet en wat er volgens haar nodig is voor een succesvol verloop. 

Daarnaast praten we door op de open oproep Panorama Lokaal waarmee Het College van Rijksadviseurs woonwijken in de stedelijke buitenranden een positieve impuls te geven, waaronder Tilburg-Noord. In samenwerking met Witteveen+Bos was het voorstel van Ruimtevolk de winnende inzending. Ook hier stond participatie hoog op de agenda. Toch had Anne ervoor gekozen om in dit voortraject nog geen participatie te organiseren. Waarom niet? En hoe gaat ze dat straks wel doen?

Beluister de hele podcast!

Luister hier de podcast via Omroep Tilburg

Luister hier de podcast via Spotify

BOUWSTOF podcast is een samenwerking is tussen CAST, Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg e.o., A.ZINE, het architectuurmagazine met een nieuw perspectief en Omroep Tilburg. In deze podcastserie praat Merel Pit, hoofdredacteur van A.Zine, door op de thema’s die aan de orde zijn gekomen tijdens de live BOUWSTOF talkshow georganiseerd door CAST. We bieden hiermee verdieping, maar ook inspirerende vergezichten en nieuwe perspectieven op architectuur en bouwen.