9   +   10   =  

De foto

ontmoetingen tussen mens en architectuur in beeld

Verleende vrijheid

De foto 'allowing freedom' van Philippe Sarfati toont ons een alledaags studietafereel tijdens de zomerse examenchaos. De studenten benutten het Rolex learning...

De bezetting van (bouw)kunst

Sommige mensen eigenen zich het kunstwerk toe. Ze leggen zich neer op de zachte marmeren structuren om eindeloos naar de open hemel te staren. De barstige beto...