De foto

ontmoetingen tussen mens en architectuur in beeld