fbpx

Over

A.ZINE is een online magazine met een nieuw perspectief op architectuur. We publiceren architectuurverhalen die verder gaan dan het nieuwste persbericht, die persoonlijk zijn en een verrassende invalshoek hebben.

Net als architectuur, gaat A.ZINE over mensen. Maar ook over onderzoek, geschiedenis, techniek en meer.

Architectuur – waaronder A.ZINE ook landschapsarchitectuur, stedenbouw en interieurarchitectuur verstaat – is van invloed op je welzijn; op hoe je je voelt en hoe je functioneert. Elke plek waar je komt – het bed waarin je wakker wordt, de straat waarover je fietst en het kantoor waar je werkt.

Daarnaast bieden architectonische studies en onderzoeken nieuwe inzichten. Door vastgeroeste ideeën open te breken, zijn ze een krachtig instrument om te innoveren.

Kortom, architectuur is te belangrijk om er geen mooie verhalen over te maken.

A.ZINE wil een een plek zijn voor professionals en de geïnteresseerde leek. Door de toegevoegde waarde van goed ontwerp zichtbaar te maken en toe te lichten, maar ook vernieuwing van het vakgebied en verdere professionalisering van de beroepspraktijk te stimuleren.

Daarom introduceren we de rubrieken: Mevr. de Architect, Stad en Land, Het Ontwerp, De Blik en De Zaak.