7   +   3   =  

stad en land

in de stad en op het land liggen de verhalen voor het oprapen

Bouwen in hout heeft vele voordelen

De stikstofcrisis is pijnlijk voor getroffen partijen en veranderingen vergen durf. Aan de andere kant liggen er juist veel kansen en biedt het ruimte voor inn...

Emissieloos bouwen is niet ingewikkeld

De stikstofuitstoot in de bouw moet worden beperkt. De uitspraak van de Raad van State op 29 mei j.l. heeft veel stof doen opwaaien. Zo schreef ABN-AMRO in het...

Fiets jij door luchtvervuiling?

Hoe is de luchtkwaliteit op jouw fietsroute? Fietsen is gezond, maar luchtvervuiling is dat uiteraard niet. Bij onderzoek naar de gezonde stad maakte PosadMaxw...

Provincies, zijn die achterhaald?

Veel van de urgente opgaven waar ons land voor staat worden op provinciaal niveau aangepakt, of zelfs regionaal. Denk bijvoorbeeld aan de opgaven op het gebied...

Natuurlijk zwemwater om de hoek

Met de hittestress van afgelopen dagen is deze kaart door PosadMaxwan een logische reactie op het veranderende klimaat. Zwemmen lost het probleem niet op, maar...