fbpx

Nieuwe swing voor de cityring

Niet langer hoeven inwoners van Tilburg met “gevaar voor eigen leven de cityring te trotseren”. Wethouder Mario Jacobs gaat deze “gevaarlijke hindernisbaan” omtoveren tot een toegankelijk en aantrekkelijk stadsforum, met ruimte voor markt, de kermis en andere evenementen. 

In de nieuwe BOUWSTOF PodCAST #6, spreekt Tracy Metz met Mario Jacobs, Wethouder Openbare ruimte & klimaatadaptatie, Groen, natuur & landschap, Water en Mobiliteit van de Gemeente Tilburg. Jacobs heeft een ingrijpend plan gelanceerd om de drukke Cityring en de Ringbaan-West van Tilburg de komende vijftien tot twintig jaar te versmallen en te vergroenen. De Cityring fungeert momenteel als een barrière in plaats van verbinding, en dit vraagt om een grondige herziening.

Stedelijke groei

Tilburg blijft groeien met nieuwe ontwikkelingen, dit betekent dat er meer inwoners en dus meer auto’s en reisbewegingen bij zullen komen. Er staan zo’n 25.000 extra woningen op de planning, en die vragen op een veilige en vlotte verkeersverbinding. Jacobs opteert dan ook om de Cityring, een belangrijke verkeersader voor Tilburg, autoluwer te maken. De cityring wordt smaller en trager. Een netwerkanalyse stresstest heeft geresulteerd in een negatief antwoord. Met andere woorden, als Tilburg zo blijft groeien en er wordt niets aangepast aan het verkeer dan loopt het straks gewoon “gierend vast” aldus Jacobs.  Dit geldt voor de hele stad, maar speciaal voor de cityring; midden in de binnenstad waar je wilt recreëren, maar waar je in realiteit niet eens de straat durft over te steken.  

Het aantal rijbanen wordt teruggebracht en de snelheid gaat omlaag. De volgende stap is om het bestemmingsverkeer en het lange afstandsverkeer te scheiden. Dan maak je de stad meteen ook groener en aantrekkelijker voor voetgangers en fietsers. Hij pleit voor het centraal stellen van de mens en de kwaliteit van leven in deze Tilburgse verkeersuitdaging. De gemeenteraad is inmiddels akkoord.

“Het enige dat ik doe, is wat iedereen zou moeten doen, de mens centraal stellen en de kwaliteit van leven centraal stellen”. Maria Jacobs

Autostad

 “Tilburg is van Oudsher een autostad”, dit werd in de tijd van naoorlogse wederopbouw als een luxe gezien. Dit was in de tijd dat de cityring nog óm de stad heen liep, waar deze ondertussen dwárs door de stad heen loopt, door alle groei van de binnenstad sindsdien. In de BOUWSTOF live talkshow van 8 juli 2020, geeft Thalia Verkade, auteur van ‘het recht van de snelste’, de problematiek aan van onze openbare ruimte die geheel is ingericht op de auto. 

Beluister hier hoe Tracy Metz en Mario Jacobs met elkaar in gesprek gaan over dit subject.

Luister hier de podcast via Omroep Tilburg 

Luister hier de podcast via Spotify

BOUWSTOF podcast is een samenwerking is tussen CAST, Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg, Omroep Tilburg en A.ZINE, het architectuurmagazine met een nieuw perspectief. In de BOUWSTOF podCASTs praten we door op de thema’s die aan de orde zijn gekomen tijdens de live BOUWSTOF talkshow georganiseerd door CAST. We bieden hiermee verdieping, maar ook inspirerende vergezichten en nieuwe perspectieven op architectuur en bouwen.