fbpx

Provincies, zijn die achterhaald?

Veel van de urgente opgaven waar ons land voor staat worden op provinciaal niveau aangepakt, of zelfs regionaal. Denk bijvoorbeeld aan de opgaven op het gebied van woningbouw of energietransitie. Maar zijn de Nederlandse regio’s zoals we die nu kennen nog wel werkbaar op weg naar een duurzamere leefomgeving? Of vragen deze opgaven om een nieuwe ruimtelijke indeling van het land? PosadMaxwan geeft in onderstaande video antwoord op deze vragen.

Bestaande grenzen zijn achterhaald

De meeste bestaande grenzen vinden hun oorsprong in een administratief systeem van toen, maar de dagelijkse realiteit is inmiddels anders. De grenzen zijn dus gedateerd als je kijkt naar de ontwikkelingen en veranderingen in de stedelijke systemen en in de maatschappij. Op sommige plekken is het zelfs nodig om over de stadsgrenzen heen te kijken. Een stad kan in de praktijk een onderdeel zijn van een groot, polycentrisch gebied. Denk aan de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Landelijk versus stedelijk

Het is belangrijk om de landelijke systemen een even belangrijke plek te geven als de stedelijke. De stad overheerst nu vaak, want de ontwikkelingen daar gaan sneller en genereren meer aandacht, en dat is niet terecht.

Persoonlijk sentiment

Niemand is vrij van sentimenten over de regio waar hij of zij vandaan komt. De data die gebruikt is, is wel objectief, maar de interpretatie werd gekleurd vanuit subjectieve ervaringen. Door dat op te merken, konden het regionale sentimenten uitgeschakeld worden, waardoor er nu een onbevooroordeeld onderzoek ligt.

Deze video (in het Engels) is in opdracht van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) gemaakt.

Stedenbouwkundig bureau PosadMaxwan presenteert op A.ZINE hun #kaartvandemaand. Het bureau werkt aan de schone, bereikbare en gezonde stad en baseert zich op feiten om dit te bereiken. Door het verzamelen, structureren en in kaart brengen van data, komen ze tot nieuwe inzichten voor de stad van morgen.