fbpx

Tien tips voor architecten die aan de slag gaan als teamcoach

“Veel architecten die goed zijn in hun vak, krijgen na verloop van tijd een team onder zich. Ineens moet er worden gemanaged terwijl ze geen idee hebben hoe.” Voor Rick Willemsen is dit een bekend fenomeen dat hij dagelijks tegenkomt in zijn werk als trainer en coach, o.a. voor de BNA Academie. Voor elke architect die zich wil ontwikkelen tot een efficiëntere en motiverendere teamcoach, heeft Rick 10 tips. Neem ze als teamcoach (to be) goed in je op, want de meeste mensen verlaten een organisatie vanwege de klik met en het functioneren van hun manager.

1. Wees je bewust van je eigen leiderschapsstijl

“Ben je als persoon van nature directief of coachend? Een luisteraar of een zender? Wanneer je het antwoord weet op deze vragen, dan kun je reflecteren op je eigen rol als coach. Iemand die bijvoorbeeld graag praat, vindt het lastig om op zijn/haar handen te zitten als anderen het werk doen en fouten maken. Terwijl dit wel belangrijk is. Op korte termijn is het heel vervelend, maar op lange termijn levert het veel op.”

2. Kijk objectief naar het talent van je teamleden

“Grofweg kun je het aanwezige talent bij een architectenbureau onder drie pijlers scharen: ontwerptalent, organisatietalent en oog voor detail. De meeste werknemers blinken uit in één van deze drie, al zijn er natuurlijk hoogvliegers die in alles goed zijn. Als je op een objectieve manier kijkt naar het aanwezige talent en inzichtelijk maakt wat je in een project nodig hebt, motiveer je jouw teamleden om hun eigen rol te pakken en nog effectiever bij te dragen aan het team.”

3. Breng de organisatie in kaart

“Breng voor je team de context van het bureau in kaart. Hoeveel teams zijn er? Wie zijn de leidinggevenden? Wie beslist op welk moment wat? Welke patronen zijn er in samenwerking? Duidelijkheid hierover heeft een positieve invloed op de motivatie van je teamleden.”

4. Geef complimenten

“Als manager speel je een enorme belangrijke rol of mensen zich prettig voelen op hun werk. Door op regelmatige basis een compliment te geven, voelen je teamleden zich gewaardeerd.”

5. Geef constructief feedback op het juiste moment

“Bijna alle mensen zijn gevoelig voor kritiek. Het best is om dit daarom niet tijdens een teammeeting te geven, maar tijdens een een-op-een gesprek. Val vervolgens je teamleden niet persoonlijk aan, maar spreek ze aan op hun gedrag en illustreer dit met concrete voorbeelden. Vertaal dit naar wat jij nodig hebt en hoe jij het graag anders zou zien.”   

6. Vraag naar het wel en wee van je teamleden  

“De werk-privébalans is vaak bij architecten in het geding. Om uitval te voorkomen is het belangrijk dat je vraagt naar het wel en wee van je teamleden. Wat hebben ze nodig om hun werk goed te doen? Waar lopen ze tegenaan privé of op het werk? Dit kunnen dingen zijn van vroeger of een veranderende gezinssituatie, maar ook dat ze met de verkeerde persoon aan een bureau zitten. Voor werknemers is het vaak spannend om hiervoor uit te komen, zorg daarom voor een veilige sfeer en bespreek het niet met andere teamleden erbij.”

7. Speel in op de situatie

“De ene situatie vraagt iets anders van je dan de ander. Voor het project in de uitvoeringsfase heb je organisatorische kwaliteiten nodig, terwijl je voor een prijsvraag aanspraak doet op conceptuele vaardigheden. Per situatie kijk je naar wat je teamleden willen en kunnen, waardoor duidelijk wordt hoeveel ondersteuning je moet bieden en hoeveel sturing nodig is.”

8. Introduceer buddy coaching

“Als de sfeer binnen het team goed is, zouden de teamleden elkaars leerdoelen kunnen delen. Wat wil je leren? Hoe kunnen teamleden daarbij helpen? Het is in het begin erg spannend, maar het kan veel opleveren wanneer je collega’s coachen er gewoon bij hoort. Het kan zelfs voorkomen dat iemand uit je team een talent heeft voor coaching en zo een deel van jouw werkzaamheden op zich kan nemen.”

9. Bescherm je teamleden

“Niet zelden kan een teamleider worden overruled door (een van) de oprichter(s) van het bureau. Dan wordt bijvoorbeeld een teamlid op een ander project gezet, terwijl de rol die daar van hem/haar wordt verlangd, niet passend is. Door de talenten van je teamleden te kennen, kun je ze in bescherming nemen en uitleggen waarom dit niet werkt.”

10. Laat mensen op een gezonde manier weggaan

“Wanneer een teamlid ondanks al je inspanningen het bureau wil verlaten, zorg er dan voor dat dit in goed overleg gaat en op een – voor beide partijen – gezonde manier gebeurt.” 

Dit interview met Rick Willemsen is geschreven in opdracht van de BNA Academie. Bekijk hier ook het actuele cursusaanbod.