fbpx

Zes stappen voor meer grip op je bureau

Een succesvolle ondernemer heeft focus. Dit is het uitgangspunt van Ries Meertens van Coaching Creative Companies: “als je alle kanten op kunt, ga je nergens heen. Dankzij een heldere focus maak je betere keuzes, kun je beleid uitstippelen en daarnaar handelen.” Daarnaast is focus volgens hem ook goed voor je leiderschap en interne organisatie. “Zonder focus, kun je geen richting geven. Met als gevolg dat je interne organisatie rommelig is en je administratie ingewikkeld.” Een duidelijke focus definiëren vraagt om structureel reflecteren op waar je mee bezig bent, terwijl de meeste architecten en ontwerpers hun kostbare tijd liever anders besteden.

Feitelijk is een goede focus de kern van ondernemerschap: slim inhaken op datgene wat er om je heen ziet gebeuren. Op basis van je focus kun je een uitspraak doen over je ambities en doelen. Vervolgens stel je vast hoe acquisitie wil voeren en hoe je jouw organisatie inricht. Wat zich vertaalt in wat je wilt verdienen en hoe je waarde binnen je bedrijf opbouwt. Dit alles bij elkaar is de blauwdruk van je organisatie. Maar niet iedereen weet hoe je deze stappen moet zetten. Daarom een helder stappenplan van Ries:

“Als je alle kanten op kunt, ga je nergens heen”

1. Maak een SWOT-analyse

“Een SWOT-analyse is een fijne manier om ingewikkelde vraagstukken te fileren. Het is een opsomming van kansen en bedreigingen in de markt en sterktes en zwaktes van je bedrijf. De sterktes en zwaktes gaan over je interne organisatie. Wat kun je beter doen? Wat doe je al goed? Vervolgens zet je voor de externe analyse kansen en bedreigingen op een rijtje. Vaak gaat het hier fout en wordt als kans opgeschreven: ik wil duurzame gebouwen maken. Maar dat is een ambitie. Feitelijk is de kans: er is behoefte aan duurzame gebouwen. De stikstofcrisis zou je kunnen zien als een bedreiging, maar bouw je met hout dan kan het zelfs een kans zijn.”

2. Bepaal een strategische agenda

“Nadat je SWOT-analyse is afgerond, ga je de opgeschreven kansen, sterktes en zwaktes prioriteren. Vervolgens koppel je de belangrijkste sterktes en zwaktes aan kansen en bedreigingen. Zo ontstaat een lijst met aandachtspunten voor je bedrijf. Per punt kun je uiteenzetten wat er aan de hand is en wat je ermee gaat doen. Bijvoorbeeld: er is behoefte aan duurzame gebouwen en ik speel hierop in door mijn kennis over circulair bouwen in te zetten. Dit is de basis van je strategische agenda.”

3. Ontwaar je overtuiging

“De kunst is om aan deze lijst jouw kijk op de wereld, jouw overtuigingen, te koppelen. Dit maakt dat potentiele opdrachtgevers zich kunnen verbinden met jouw interne motivatie. Bijvoorbeeld: ik geloof dat we te veel grondstoffen verspillen en dat we daar zuiniger mee moeten omgaan. Of: wij zien dat veel ontwikkelaars niet creatief inspelen op de strategische mogelijkheden van een plek. Wij geloven daarom dat we door te participeren in een vroeg stadium meerwaarde kunnen realiseren.”

“Probeer wat je te bieden hebt duidelijk af te kaderen”

4. Maak je dienst specifieker

“Probeer wat je te bieden hebt duidelijk af te kaderen. Waar ligt jouw grens? Wat doe je wel en wat doe je niet? Zo kan je geografische radius bepalend zijn, maar ook de omvang van projecten of het soort opdrachtgevers.”

5. Stel ambitieuze doelen

“Om de ontwikkeling van je bedrijf meer richting te geven, is het goed om doelen te stellen. Deze doelen zijn een streven, iets waar je naartoe wilt werken. Ze hoeven niet SMART te zijn, waardoor je de lat hoger mag leggen dan je misschien realistisch acht. Zo kun je ambiëren dat je over drie jaar minimaal vier opdrachtgevers hebt waarvoor je een circulair gebouw ontwerpt. Of dat je minimaal 50% van je omzet uit Duitsland haalt. Dergelijke doelstellingen dwingen je om gerichte stappen te nemen, waardoor je sneller progressie boekt.”

6. Bepaal elk jaar opnieuw je focus

“Elk jaar moet je opnieuw je focus onder de loep nemen. Bepaalde ervaringen hebben je kijk op het vak veranderd, je ziet nieuwe kansen, je bent zelf iets tegengekomen waarmee je aan de slag wilt of je hebt bepaalde doelen behaald. Voor een gezonde bedrijfsvoering is het daarom belangrijk dat je flexibel bent en dus je focus aanpast als het nodig is.”

Dit interview met Ries Meertens is geschreven in opdracht van de BNA Academie. Bekijk hier ook het actuele cursusaanbod.