fbpx

De Blik van de Fotograaf en de Filosoof

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) verandert snel. De druk op de ruimte is hoog. Steden kloeken aan elkaar. Waar houdt Rotterdam op en begint Delft? En hoe gaat Delft via Rijswijk over in Den Haag? Is er in het tussengebied nog sprake van het zogenoemde ‘vredige platteland’? Zijn er nog onbestemde plekken waar ongeplande activiteiten kunnen plaatsvinden? Fotografen Christian van der Kooy en Rubén Dario Kleimeer en filosoof Pieter Hoexum gaan op ontdekkingstocht.

Christian en Rubén maken samen voor A.ZINE een fotoserie over het menselijke gebruik in de tussenruimte van de MRDH. Hierbij gebruiken ze de aloude waterweg Delftse Schie, Zuidvliet, Rijn-Schiekanaal, die Rotterdam en Den Haag met elkaar verbindt, als de rode draad van hun fotografie. Ze vertrekken daarbij vanuit hun eigen woonplaats; Rubén uit Rotterdam en Christian uit Den Haag, en werken naar elkaar toe. Door regelmatig gezamenlijk te reflecteren op elkaars bevindingen streven zij ernaar hun eigen cultuur-historische werkelijkheid inzichtelijk te maken. Terwijl de meeste fotografen solitair vanuit een opdracht werken, gaan ze voor A.ZINE samenwerken aan dit project. Rubén focust zich hierbij op de gebouwde leefomgeving, terwijl Christian enerzijds kijkt naar de sociale interactie in alledaagse situaties en anderzijds naar de landschappelijke context daarvan.

Filosofische vertelling

Parallel aan deze fotoserie bezoekt filosoof Pieter Hoexum als buitenstaander het gebied en deelt met ons zijn bevindingen. Daarmee wordt aan het beeldverhaal een extra verhaal toegevoegd, een filosofische vertelling. Pieter heeft een grote affiniteit met het stedelijk leven, maar weet dat steden groter zijn dan het centrum, en dat hun randen misschien wel interessanter zijn, want die verbinden de stad met het platteland. Pieter gaat voor A.ZINE op speurtocht naar de stedelijke ruimte van de MRDH, de ruimte van de stadsranden, het platteland en alles daartussen in. Hij geeft aandacht aan de aspecten die door hun eenvoud en alledaagsheid meestal verborgen blijven, want die zijn voor A.ZINE het belangrijkst.

Dubbelverhalen

Komend jaar publiceren we elke maand tegelijkertijd twee verhalen, een beeldverhaal en een filosofische vertelling.

Wil je op de hoogte blijven wanneer deze dubbelverhalen online komen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief!

Deze reeks wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.