fbpx

“Architectuur en stedenbouw zijn een publieke zaak”

Hoe is het om te wonen in de Rotterdamse wijk Middelland? In hoeverre is de ruimtelijke vormgeving van invloed op het leven van haar inwoners? Studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst zoeken het komende maanden uit. Onder begeleiding van onze Merel Pit en Tim de Boer halen ze verhalen op. Deze worden getoond tijdens een filmavond op 30 maart in het Wijkpaleis.

Architectuur en stedenbouw zijn volgens architectuurcriticus Tim de Boer en onze hoofdredacteur Merel Pit een publieke zaak. Maar het gesprek erover lijkt in hoge mate enkel voor de eigen bühne gevoerd te worden. Het debat over architectuur en stedenbouw wordt vaak gevoerd in vaktijdschriften, debatcentra en musea, op symposia en congressen, en binnen opleidingen. Daarmee beperkt het zich tot een gesprek tussen ontwerpers, critici, curatoren en beleidsmakers, en kan de terechte vraag gesteld worden waar en wanneer de gebruiker en bewoner deelneemt aan het debat. Samen met de studenten willen Tim en Merel een brug slaan tussen de professionals en de gebruikers. Met video als passend medium.

Wijk met twee gezichten

Om de opdracht in te kaderen richten de studenten zich op Middelland, een wijk in Rotterdam. Middelland heeft als geen andere wijk twee gezichten: die van grote, drukke stad en die van gezellige woonwijk. Middelland is levendig en afwisselend aan de winkelstraten, maar rustiek aan de singels en lanen en rustig in de achterliggende woonstraten. Het is een wijk met veel betrokken, actieve bewoners en dito initiatieven voor de wijk. Sinds 2015 werkt een flink deel van de wijk samen aan de verbetering van de wijk onder de noemer Mooi, Mooier, Middelland. Er is echter ook te zien dat de binding van bewoners met de wijk de laatste drie jaar afneemt, deels komt dit door de vele verhuisbewegingen in de wijk. Hoe blijft Middelland voor alle Middellanders een prettige buurt, zowel voor de zittende bewoners als de nieuwkomers?

Leven in Middelland

Zo is er een jong gezin dat woont aan de s-Gravendijkwal, een drukke stadsautoweg midden in Rotterdam die gedeeltelijk verdiept is aangelegd. Hoe is het om te wonen aan deze verkeersader? Ze maken bijvoorbeeld graag gebruik van een park aan de andere kant van de weg. Oversteken doen ze op een levensgevaarlijke, informele plek. Ook kijken ze vanuit hun woning uit op een lange betonnen muur.

Maar er wordt ook onderzocht in hoeverre de wijk geschikt is om buiten te spelen, op welke – formele en informele – plekken daklozen leven en hoe een ondernemersfamilie zich continu weet aan te passen.

Filmavond

De video’s worden gepresenteerd tijdens een filmavond aan de inwoners van Middelland in het nieuwe Wijkpaleis. Wil jij erbij zijn? Kom dan op 30 maart om 20:00 naar Claes de Vrieselaan 72, in Rotterdam. De beste video’s worden ook in april en mei gepubliceerd op A.ZINE.